Više od polovice Hrvata smatra da bi homoseksualci trebali imati manja prava od heteroseksualaca!  A ne žele ni da im dijete bude u vezi s pripadnikom druge vjere ili crncem. Je li za to 'zaslužan' natprosječni utjecaj Crkve?

VELIKO ISTRAŽIVANJE EUROPSKE KOMISIJE Više od polovice Hrvata smatra da bi homoseksualci trebali imati manja prava od heteroseksualaca! A ne žele ni da im dijete bude u vezi s pripadnikom druge vjere ili crncem. Je li za to 'zaslužan' natprosječni utjecaj Crkve?

Više od polovice Hrvata smatra da bi homoseksualci trebali imati manja prava od heteroseksualaca! A ne žele ni da im dijete bude u vezi s pripadnikom druge vjere ili crncem. Je li za to 'zaslužan' natprosječni utjecaj Crkve?
Page 6 of 100First12345[6]78910Last