ODLUKA TRGOVAČKOG SUDA KK Zadar mora VOX Zaštiti platiti dug od 43.050 kuna. I kamate...

ODLUKA TRGOVAČKOG SUDA

Trgovački sud u Zadru objavio je presudu sutkinje Katarine Zdunić po kojoj će KK Zadar morati platiti zaštitarske usluge VOX Zaštiti obavljene koncem 2014. i početkom 2015. godine. VOX Zaštita je u stečaju, a KK Zadar će im morati isplatiti dug od 43.050 kuna uvećan za zakonske zatezne kamate, te sudske troškove od 4.061 kunu.

Kamate će se na iznos duga od 23.100 kuna obračunavati od 1. prosinca 2014., na iznos od 13.650 k kuna od 1. siječnja 2015., te na iznos od 6.300 kuna od 1. veljače 2015.

Naslovnica Kalelarga

Najčitanije